Tomato Nosework Toy ๐Ÿ…โ 

by Hye Min

the furryfolks - Tomato Toy (nose work)
Fresh Toy Delivery Service - Tomato Nosework Toy ๐Ÿ…โ 
๐Ÿ‘‰Our Semo nosework toy got rounder with eyes and a nose.
๐Ÿ‘‰He made a green friend who squeaks.๐Ÿโ 
๐Ÿ‘‰He has an updated inner strip that requires a more thinking process.
๐Ÿ…Tomato toy is freshly available online.๐Ÿ…
See more details on theย product page!